เริ่ม โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อีกครั้งในวันที่ 4 ส.ค. 2566

เริ่ม โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อีกครั้งใน วันที่ 4 ส.ค. 2566

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  มีคำสั่งเรียกประชุมร่วมรัฐสภา ให้โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 4 ส.ค.นี้ พร้อมถกแก้ไข มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์ สมาชิกวุฒิสภา ตามที่พรรคก้าวไกลได้เสนอ มีการประกาศโหวตนายกฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เมื่อเวลา 17.00น. มีผู้สื่อข่าวได้รายงานจากทางสภาว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้มีการออกหนังสือเร่งด่วน เรื่องการประชุมสภา ถึง สส. และ สว. ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้โหวต นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา  โดยมีวาระเร่งด่วนอยู่ 2 เรื่อง เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนที่จะต้องแจ้งต่อ สส. และ สว. […]