ประชุม APEC 2022 วันหยุด ครม. เคาะวันหยุด

ประชุม APEC 2022 วันหยุด ครม. เคาะวันหยุด

ประชุม APEC 2022 ราชการกรณีพิเศษ 16 – 18 พ.ย. 65ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความพร้อมทุกด้าน ประชุม APEC 2022 ครม. เคาะหยุดเพิ่มกี่วัน ที่ทราบกันดีว่าในเดือนพฤศจิกายน 2565 ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมเอเปค 2022 มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ (Open) ประชุมเอเปค เปิดการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก […]