โหวตนายก วันไหนนะ เริ่มงงไปหมดแล้ว!?

โหวตนายก

เริ่มแล้ว “รัฐสภา” เคาะแล้วหารือ วันโหวตนายกรัฐมนตรี รอบที่ 3 เริ่มแน่ 10.00น วันที่ 22 สิงหาคมนี้ ติดตามกันได้เลย ข่าวสารการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบบนี้ โหวตนายก วันไหน “วันนอร์” เผยแล้วว่า ผลการถกประชุมของรัฐสภา เคาะไทม์ไลน์แล้ว คอนเฟิร์มยืนยัน เริ่มแน่รอบ 10.00น วันที่ 22 ส.ค. นี้ สำหรับส่วนที่ยังค้างวาระการประชุม ให้มาหารือต่อวันโหวตนายกฯ แต่ขอความร่วมมือให้เร่งหาข้อยุติโดยเร็วที่สุด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ดำรงตำแหน่ง ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประชุมหารือถึงทางออกและ แนวทางการ ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 22 นี้ ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกัน สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกัน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566  นี้ จะดำเนินเริ่มเวลา 10.00น จากที่เคยกำหนดเวลาไว้ที่ 09.30 เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ในด้านของการจราจร ที่อาจจะมีการปิดถนนในบริเวณรอบๆ ของรัฐสภาด้วย […]