ด่วนข่าวดัง! ลดโทษทักษิณ จำคุกเหลือเพียง 1 ปี เท่านั้น

ด่วนข่าวดัง! ลดโทษทักษิณ จำคุกเหลือเพียง 1 ปี เท่านั้น
ด่วนข่าวดัง! ลดโทษทักษิณ จำคุกเหลือเพียง 1 ปี เท่านั้น

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการพระราชทานอภัย ลดโทษทักษิณ ความว่า ตามที่ นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา จำนวน 3 คดีคดีที่ 1 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 4/2551 ความผิดต่อหน้าที่ราชการ กำหนดโทษจำคุก 3 ปี คดีที่ 2 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 10/2552 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กำหนดโทษจำคุก 2 ปี ซึ่งคดีที่ 1 กับคดีที่ 2 นับโทษซ้อนกันรวมก าหนดโทษจำคุก 3 ปี และคดีที่ 3 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 5/2551 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก 5 ปี รวมกำหนดโทษจำคุก 8 ปี รับโทษมาแล้ว 10 วัน เหลือโทษจำคุก 7 ปี 11 เดือน 20 วัน อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทำ มีความสำนึกในความผิด จึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นั้น

พระราชทานพระมหากรุณาอภัย ลดโทษทักษิณ

ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษทักษิณให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไป อีก 1 ปี ตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคมและประชาชน สืบไป

ทั้งนี้หลังจากข่าวการ อภัยโทษทักษิณชินวัตรเหลือ 1 ปีล่าสุดจึงทำให้โลกอินเตอร์เน็ตได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในทวิตเตอร์หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ x ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไป Hashtag คำว่าทักษิณและการขอพระราชทานอภัยโทษ  เช่นการแจ้ง Timeline ทักษิณกลับไทยจนถึงได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นเวลารวดเร็ว เช่น ทักษินกลับไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 หลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

หลังจากนั้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้เข้าสู่กระบวนการที่กรมราชทัณฑ์ ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยให้เหตุผลว่ามีอาการป่วยหนัก และในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมเพียง 10 คนเท่านั้น

สรุป

ทั้งก่อนหน้านี้ทางด้านนายวิษณุเครืองามรักษาการรองนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเรื่องของการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษว่าตนเองนั้นไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย

Credit by >> หน่วยราชการในพระองค์

บทความแนะนำ ที่น่าสนใจ