ลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างที่ลดหย่อนได้มาดูกัน

ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินคืน
ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินคืน

ลดหย่อนภาษี อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็จะปลายปีแล้วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนจะก้าวพ้นปีนี้ไป สิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องทำในเดี๋ยวนี้ก็คือการวางเป้าหมายภาษีรายได้บุคคลธรรมดา วิธีการของการวางเป้าหมายภาษีนั้นง่ายสุดๆเลย ซึ่งก็คือโดยทั่วไปแล้วทุกคนที่มีรายได้นั้น จำเป็นจะต้องเสียภาษี แต่ว่ารัฐบาลนั้นระบุรายการต่างๆโดยชอบด้วยกฎหมายเอาไว้ เพื่อนำไปหักลดจากรายได้ของพวกเรา ทำให้พวกเราเสียภาษีลดน้อยลง การวางเป้าหมายภาษีก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยจ๊ะ วันนี้เราเลยจะมาบอกวิธีการลดหย่อนภาษีให้ทราบกัน

จุดสำคัญของการวางเป้าหมายลดหย่อนภาษี

การวางเป้าหมายลดหย่อนภาษี เป็นแนวทางที่จะทำให้พวกเราได้ รวมทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าของตนเองได้มากขึ้น แนวทางลดหย่อนภาษีที่พวกเราเลือกก็นับว่าเป็นผลตอบแทนกับตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน UFABET เว็บตรง กองทุนรวม การซื้อสัญญาประกันแล้วก็ประกันสุขภาพ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ และก็ยังรวมทั้งการจับจ่ายต่างๆก็สามารถเอามาผ่อนปรนภาษีได้

รายการ ลดหย่อนภาษี เงินภาษีคืน

ลดหย่อนภาษี

ที่มา www.finnomena.com

 1. สิทธิลดหย่อนส่วนตัวแล้วก็ครอบครัว
 2. ค่าลดหย่อนส่วนตัว ผ่อนปรนได้ 60,000 บาท ทุกคนสามารถนำไปผ่อนปรนภาษีได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 3. ค่าลดหย่อนคู่ครอง ผ่อนปรนได้ 60,000 บาท สำหรับคู่ครองที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย รวมทั้งคู่ครองจำเป็นต้องไม่มีรายได้ในปีภาษีนั้น
 4. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์รวมทั้งคลอดลูก ที่จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ผ่อนปรนได้ไม่เกิน 60,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนภาษีลูก ผ่อนปรนได้คนละ 30,000 บาท ซึ่งควรจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือลูกบุญธรรม แล้วก็ลูกมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรืออายุ 20 – 25 ปี แม้กระนั้นกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ หรือในเรื่องที่ลูกอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่ว่ามีสถานะเป็นบุคคลไม่มีความสามารถ
 6. ค่าลดหย่อนภาษีกรุ๊ปประกัน
ลดหย่อนภาษี

ที่มา https://krungthai.com

 • เงินประกันสังคม สามารถผ่อนปรนภาษีได้จากที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 6,300 บาท (จากธรรมดา 9,000 บาท) เพราะปี พุทธศักราช 2565 มีการปรับลดอัตราเงินเก็บประกันสังคม
 • เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งประกันแบบสะสมสินทรัพย์ ลดหย่อนได้จากที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยข้อจำกัดของค่าผ่อนปรนสัญญาประกันชีวิตคือ ควรจะมีช่วงเวลาปกป้อง 10 ปีขึ้นไป จำต้องทำประกันกับบริษัทสัญญาประกันชีวิตในประเทศไทย
 • เบี้ยประกันสุขภาพ รวมทั้งเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองปกป้องสุขภาพ ผ่อนปรนได้จากที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และก็เมื่อรวมกับสัญญาประกันชีวิตรวมทั้งประกันแบบสะสมสินทรัพย์ จำเป็นต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ผ่อนปรนได้จากที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบเบี้ยบำนาญ สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของรายได้ จากที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยข้อจำกัดของค่าลดหย่อนสัญญาประกันชีวิตคือ ควรมีช่วงเวลาป้องกัน 10 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องทำประกันกับบริษัทสัญญาประกันชีวิตในประเทศไทย และก็มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน
 • กองทุนประกันสังคมลดหย่อนได้จากที่จ่ายจริง แม้กระนั้นไม่เกิน 7,200 บาท (จากเดิมไม่เกิน 9,000 บาท)
 • กองทุนรวมเพื่อการดำรงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้รวมถึงปี แต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ
 • กองทุนรวมเพื่อการเก็บออม (SSF)  ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้และปี แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ
 • กองทุนบำเหน็จเบี้ยบำนาญราชการ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)/กองทุนสำรองดำรงชีพ (PVD)/กองทุนช่วยเหลืออาจารย์โรงเรียนที่เป็นของเอกชนลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้รวมถึงปี แต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ
 • ลดหย่อนภาษีด้วยเงินช่วยเหลือ
 • เงินบริจาคทั่วๆไป ลดหย่อนได้จากที่จ่ายจริง แต่ว่าไม่เกิน 10% ของรายได้ข้างหลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคเพื่อการเล่าเรียน กีฬา ปรับปรุงสังคม แล้วก็โรงพยาบาล ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินช่วยเหลือจริง แต่ว่าไม่เกิน 10% ของรายได้ข้างหลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินช่วยเหลือพรรคการเมือง ลดหย่อนได้ดังที่จ่ายจริง แม้กระนั้นไม่เกิน 10,000 บาท

เอกสารที่จำต้องตระเตรียมในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี แบบการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดามีอยู่ 2 แบบ คือ ภาษีเงินได้90 (สำหรับผู้มีรายได้นอกจากค่าจ้างรายเดือน) รวมทั้ง ภาษีเงินได้91 (สำหรับผู้มีรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่มีอาชีพเสริมอื่น) แล้วก็จำเป็นที่จะต้องตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบรับรองภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • รายการลดหย่อนภาษีที่เก็บรวบรวมตลอดปี ยกตัวอย่างเช่น ค่าเลี้ยงดูลูก ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
 • เอกสารประกอบกิจการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี
บทความแนะนำ ที่น่าสนใจ