ประชุม APEC 2022 วันหยุด ครม. เคาะวันหยุด

ประชุม APEC 2022 วันหยุด ครม. เคาะวันหยุด
ประชุม APEC 2022 วันหยุด ครม. เคาะวันหยุด

ประชุม APEC 2022 ราชการกรณีพิเศษ 16 – 18 พ.ย. 65ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความพร้อมทุกด้าน

ประชุม APEC 2022 ครม. เคาะหยุดเพิ่มกี่วัน

ที่ทราบกันดีว่าในเดือนพฤศจิกายน 2565 ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

ประชุมเอเปค 2022 มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง

  1. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ (Open)

ประชุมเอเปค เปิดการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และทุกคนต่างได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุม ในบริบทของการเจริญเติบโตหลังโควิด-19 ที่จะสร้างการลงทุนให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมตั้งรับการปรับเปลี่ยนสู่การเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เป็น 2) สร้างการเชื่อมโยงทุกมิติ (Connect)

 ฟื้นฟูการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ufabet เว็บหลัก ผ่านการจัดตั้งกลไกการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ (APEC Safe Passage Taskforce) พร้อมหารือแนวทางที่จะช่วยในการส่งเสริม อาทิ การอำนวยความสะดวกให้แก่อาชีพที่สำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ

  • เป็นการสร้างสมดุลรอบด้าน (Balance)

โดยรวมแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริม ธรุกิจในประเทศไทย

การเจริญเติบโตโดยเน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายใต้แนวคิด Balance in all aspects ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ เศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ

บทความแนะนำ ที่น่าสนใจ