เริ่ม โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อีกครั้งในวันที่ 4 ส.ค. 2566

เริ่ม โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อีกครั้งใน วันที่ 4 ส.ค. 2566
เริ่ม โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อีกครั้งใน วันที่ 4 ส.ค. 2566

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  มีคำสั่งเรียกประชุมร่วมรัฐสภา ให้โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 4 ส.ค.นี้ พร้อมถกแก้ไข มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์ สมาชิกวุฒิสภา ตามที่พรรคก้าวไกลได้เสนอ

มีการประกาศโหวตนายกฯ

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เมื่อเวลา 17.00น. มีผู้สื่อข่าวได้รายงานจากทางสภาว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้มีการออกหนังสือเร่งด่วน เรื่องการประชุมสภา ถึง สส. และ สว. ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้โหวต นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 

โดยมีวาระเร่งด่วนอยู่ 2 เรื่อง

เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนที่จะต้องแจ้งต่อ สส. และ สว. จึงจำเป็นต้องเรียกประชุมด่วนโดยมีวาระ ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ยกเลิกมาตรา 272) ตามที่นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เตรียมเข้ายื่นร่างกฎหมาย เแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังที่ประชุมรัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

ฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดย พรรคเพื่อไทย

ได้มีแผนในการส่งชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ในการเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย แต่ทั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องรวมเสียงของทาง สส. และ สว. ให้เกินกว่า 375 เสียง ทั้งนี้การจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคอันดับ 2 อาจจะทำให้ผู้ที่ออกมาเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่พอใจก็เป็นได้ เพราะ เหตุเกิดจากการ พรรคก้าวไกล นั้น เหมือนโดนกลั่นแกล้งจากทางผู้มีอำนาจทั้งหลายจึงทำให้พลาดโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา

อ่านข่าวสาร

บทความแนะนำ ที่น่าสนใจ